Participatieve evenementen

Elke school organiseerde drie participatieve milieuevenementen met de hulp van milieudeskundigen. Deze evenementen omvatten de presentatie van het project en het voeren van discussies over klimaatnoodsituaties om inzicht te krijgen in de zorgen van de studenten. Er werd een enquête uitgevoerd om hun dagelijkse gewoonten en kennis met betrekking tot klimaatverandering te analyseren.

Tijdens deze activiteiten stond het milieu centraal als gemeenschappelijk onderwerp, waardoor deelnemers op de hoogte konden raken van lopende kwesties en ideeën konden opdoen over hoe ze actief kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Doelstellingen:

1.

Mogelijke ecologische praktijken op individueel of collectief niveau identificeren die verbeterd kunnen worden.

2.

Informatie verzamelen over de algemene gewoonten van de studenten op het gebied van voedsel, energie en transport en richtlijnen ontwerpen op basis van gedragsveranderingen die klimaatverandering kunnen tegengaan.

3.

Bewustwording creëren over het milieu door middel van positieve communicatie.

Participatief evenement in la Vall d’Uixó, Castellón, Spanje

Op 4 en 5 mei 2023 vonden er een reeks participatieve evenementen plaats bij IES Botànic Cavanilles, een middelbare school en centrum voor beroepsonderwijs gelegen in Vall d’Uixó, Spanje. Alle leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar van de ESO namen actief deel aan het evenement, wat resulteerde in de verzameling van 231 studentenreacties, samen met 47 van docenten en administratief personeel. Tijdens deze evenementen was het doel om mogelijke ecologische praktijken te identificeren, zowel op individueel als collectief niveau, die verbeterd kunnen worden, evenals het begrijpen van de algemene gewoonten en kennis van studenten en docenten met betrekking tot voeding, energieverbruik en voorkeuren voor vervoer. Bovendien werd het project geïntroduceerd en werd actieve deelname aangemoedigd.

Datum: 4 en 5 mei 2023.

Participatief evenement in Loulé, Portugal

Op 22 maart 2023 vond een gezamenlijk evenement plaats in het Auditorium Cândido Guerreiro van de School voor Onderwijs en Beroepsopleiding, gelegen in het hart van de centrale regio van de Algarve, in het noordwesten van de gemeente Loulé. Het evenement kende een grote deelname van enthousiaste studenten. We ontvingen in totaal 40 reacties van studenten en 7 van docenten van de school, wat duidt op aanzienlijke interesse. Tijdens dit initiatief verdiepten deelnemers zich in urgente milieukwesties en voerden ze onderzoek uit om inzicht te krijgen in de algemene gewoonten van studenten met betrekking tot voeding, energie en vervoer, en om hun interesse in het project te bevorderen.

Datum: 22 maart 2023.

Participatief evenement in Nederland

In juni 2023 vonden er participatieve evenementen plaats in 9 scholen in Nederland als onderdeel van het project. Deze evenementen markeerden een belangrijke mijlpaal in de zoektocht naar het bevorderen van milieubewustzijn en gedragsverandering bij studenten en docenten.

Het doel was om mogelijke ecologische praktijken, zowel op individueel als collectief niveau, te identificeren die verbeterd kunnen worden. Daarnaast werden gegevens verzameld over de algemene gewoonten van studenten met betrekking tot voedsel, energieverbruik en transportvoorkeuren, en werden richtlijnen ontworpen op basis van gedragsverandering om klimaatverandering te verminderen.

Deze doelstellingen werden bereikt dankzij de actieve deelname van 45 studenten en 13 docenten die hun perspectieven en kennis deelden. Het initiatief heeft meer interesse gewekt in het project en het belang van zorg dragen voor het milieu.

Datum: Juni 2023.

Personeelstraining

Training over Innovatieve Pedagogieën in Verband met Milieueducatie in La Vall d’Uixó, Spanje

De eerste training voor projectpartners vond plaats op 4 en 5 juli 2023 aan de IES Botànic Cavanilles. Er werd een trainingsessie gehouden over Innovatieve Pedagogieën in relatie tot Milieueducatie, met als doel de verbinding van studenten met het milieu te versterken en hun leerervaring te verbeteren via alternatieve onderwijsmethoden die verband houden met milieueducatie. Gedurende de twee trainingsdagen werd een ecologisch initiatief genomen, gevolgd door een brainstormsessie waar duurzame activiteiten werden gegenereerd die in lijn zijn met de perspectieven van de studenten, op basis van de verzamelde enquêtegegevens. Het programma begon met een discussie over Milieu-uitdagingen en Klimaatverandering, gevolgd door een verkenning van waarom positieve communicatie essentieel is in milieueducatie. Daarnaast werd training gegeven over “Kunst als een Innovatieve Pedagogische Tool” en “Het Proces van Creatief Lesontwerp,” geleid door partners die gespecialiseerd zijn in het onderwerp.

Datum: 4 en 5 juli 2023.

Studententraining

Training over de Milieu-uitdagingen van de XXI Eeuw: Wat Kunnen We Doen? in Alte, Portugal

De leeractiviteit stond in het teken van de milieuproblematiek van de 21e eeuw en was bedoeld om boeiende discussies onder studenten aan te moedigen over hedendaagse milieukwesties en de proactieve stappen die ze kunnen ondernemen. Het doel was het bevorderen van een constructieve dialoog die de nadruk legde op positieve maatregelen om klimaatverandering aan te pakken. Bovendien moedigde dit evenement het gebruik van de Engelse taal aan door activiteiten te organiseren die interacties tussen studenten van verschillende scholen faciliteerden. Het vond plaats in Portugal, met in totaal 36 studenten, vergezeld van 8 schoolpersoneelsleden en 3 milieu-experts.

De training omvatte een verscheidenheid aan activiteiten, met een sterke focus op urgente milieukwesties. Dit omvatte presentaties waarin de milieu­projecten van EPCG op verschillende schoollocaties werden belicht, meeslepende natuurwandelingen en boeiende culturele activiteiten. Bovendien namen studenten actief deel aan een wetenschappelijke sessie waarin ze de betekenis van het ringen van vogels en de cruciale rol ervan in het begrijpen van vogelgedrag en de bredere ecologische context verkenden.

Datum: 24 en 26 oktober 2023.

Personeelstraining

Training voor Personeel over het Gebruik van Evaluatie- en Monitoringtools in Rotterdam, Nederland

In november 2023 werd een evenement gehouden in Den Haag met als doel educatoren te versterken en hen tools te bieden voor het monitoren en evalueren van schoolprojecten. Het evenement behandelde verschillende onderwerpen, waaronder hoe resultaten en uitvoer te meten, M&E-planning, de functie van een M&E-plan en rapportage. Vertegenwoordigers van elke organisatie woonden het evenement bij.

Datum: 14 tot 15 november 2023.

Topbijeenkomst voor Studenten over Europese Milieu-initiatieven in Echa, Nederland

De Topbijeenkomst voor Studenten over Europese Milieu-initiatieven is een aanstaand evenement dat 12 studenten, vergezeld van drie leraren of personeelsleden, van drie partner scholen zal samenbrengen. Deze driedaagse top, gepland om plaats te vinden in Echa, Nederland, zal zich richten op Europese Milieu-initiatieven. Het beoogt deelnemende studenten kansen te bieden voor vaardighedenontwikkeling op gebieden zoals sociale en communicatieve vaardigheden, evenals een beter begrip van Europese initiatieven en het Europese engagement om klimaatverandering te bestrijden.

Datum: 16 tot 18 april 2024.

Evenement Beste Praktijken voor Studenten in La Vall d’Uixó, Spanje

Het Evenement Beste Praktijken is een andere activiteit voor studenten waarin ze hun betrokkenheid bij het milieuactieplan zullen bespreken. Ze zullen uitleggen hoe ze het project hebben georganiseerd en uitgevoerd, de beste en slechtste aspecten benadrukken en verbeteringen voorstellen. Deze activiteit zal reflectie op hun leerervaringen bevorderen, waardoor studenten het project vanuit hun perspectief kunnen evalueren.

Data: 24 a 26 de setembro de 2024.