Een reeks participatieve evenementen vond plaats op IES Botànic Cavanilles op 4 en 5 mei 2023. Er was massale deelname van leerlingen van het eerste tot het derde jaar van de ESO (Verplicht Secundair Onderwijs), die actief betrokken waren. Er werden in totaal 231 antwoorden van studenten verzameld, samen met 47 antwoorden van docenten en administratief personeel. Meer dan 100 studenten toonden ook interesse om deel uit te maken van het Milieucomité van de school.

Het belangrijkste doel van deze evenementen was het identificeren van ecologische praktijken die zowel op individueel als collectief niveau kunnen worden verbeterd. Vervolgens werd een diepgaande analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de algemene gewoonten en kennis van studenten en docenten met betrekking tot voedsel, energieverbruik en voorkeuren voor transport.

Deze evenementen waren waardevol, niet alleen als een instrument om belangrijke informatie te verzamelen, maar speelden ook een cruciale rol in de promotie van het project.