VIRAL

Onderwijsinnovatie om de klimaatverandering te verzachten

VIRAL is een door Erasmus+ van de Europese Unie gefinancierd project met als doel gedragsveranderingen te bevorderen bij studenten en docenten wat betreft individuele milieupraktijken. Door de creatie van schoolprojecten wordt beoogd gedragsveranderingen te stimuleren die bijdragen aan klimaatveranderingmitigatie.

Bovendien streeft het project ernaar scholen te voorzien van tools voor projectmonitoring en -evaluatie, projectmanagementvaardigheden te ontwikkelen en het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten.

Op deze manier wordt de noodzaak om milieugerelateerde projecten in scholen te integreren aangepakt, waarbij gedragsveranderingen worden gegenereerd bij studenten en personeel, terwijl tegelijkertijd de professionele vaardigheden van docenten worden verbeterd op het gebied van projectmonitoring en -evaluatie.

Vandaag opvoeden, morgen beschermen.

Doelstellingen

Verzachting

Gedragsverandering stimuleren op het gebied van klimaatveranderingmitigatie en ecologische praktijken op individueel niveau.

Opleiding

Professionele ontwikkeling van het schoolpersoneel op het gebied van het beheren, monitoren en evalueren van schoolprojecten.

Inzet

De sociale deelname in scholen verbeteren voor de implementatie van milieubeleid.

Initiatieven

De milieu-initiatieven en –acties in scholen versterken met de actieve ondersteuning van studenten.