Stichting voor een Koolstofarme Economie in de Comunitat Valenciana

De Low Carbon Economy Foundation (LCEF) is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) opgericht in 2014 en gevestigd in La Vall d’Uixó, Valenciaanse Gemeenschap, Spanje. Haar missie is om deel te nemen aan de creatie van een samenleving gebaseerd op een economie met een laag koolstofgehalte, door processen van transformatie naar intelligent en duurzaam ontwikkeling te faciliteren. Het belangrijkste doel van de stichting is het bevorderen van training en onderwijs, evenals verspreiding, demonstratie, mentoring, financiering, advies en integraal beheer richting een model van een koolstofarme economie. De leden van LCEF zijn professionals op het gebied van onderwijs, duurzaamheid en milieu, en zij hebben een uitgebreid netwerk van educatieve centra voor beroepsonderwijs, groene bedrijven, eco-verenigingen en jeugdorganisaties.

DIALOGUIA SOCIALE ADVIES, SL

Bij Dialòguia begeleiden en ondersteunen we entiteiten, organisaties en overheidsadministraties bij de ontwikkeling van hun sociale missie. We genereren kennis en leren door ruimtes te creëren voor dialoog en reflectie, met als doel de impact van hun acties te vergroten door de dimensies van duurzaamheid en een op rechten gebaseerde benadering te integreren. Bovendien voeren we ook evaluaties uit en stellen we baselines vast voor deze projecten. Dit stelt ons in staat om de voortgang te meten en te zorgen dat onze inspanningen effectief bijdragen aan de beoogde sociale impact. Ons doel is om een cultuur van continue verbetering en leren te bevorderen, zodat onze partners in staat zijn om geïnformeerde beslissingen te nemen en zinvolle, blijvende verandering te creëren.

Strategia Netherlands

Strategia Netherlands is een internationale organisatie met als missie het versterken van de effectiviteit van ontwikkelings- en humanitaire acties. Dit wordt bereikt door de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardige adviesprojecten en het aanbieden van innovatieve capaciteitsopbouwoplossingen aan organisaties van de Verenigde Naties (VN), overheden en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) over de hele wereld.

EPALTE Beroepsschool van Alte, CIPRL

EPALTE is een non-profit particuliere onderwijsinstelling die een publieke dienst verleent op het gebied van onderwijs en training, voornamelijk door het aanbieden van duale beroepsopleidingen in het niet-hoger onderwijs. Het maakt deel uit van het netwerk van opleidingsinstellingen van het Nationaal Kwalificatiesysteem. Door deel uit te maken van dit netwerk sluit het aan bij de doelstellingen van het genoemde Nationale Systeem, met name vanwege de aard ervan als een Beroepsschool.
De School belichaamt een Project van Educatieve Innovatie en Flexibiliteit, waarbij de aangeboden cursussen reageren op de behoeften van het bedrijfsnetwerk binnen de context van regionale ontwikkeling. Dit Educatieve Project, belichaamd in de Cândido Guerreiro Professional School, heeft als centraal doel studenten van verschillende cursussen te voorzien van technische en professionele vaardigheden die hen in staat stellen om snel en adequaat de arbeidsmarkt te betreden.

Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML)

SOML bestaat uit 7 scholen voor voortgezet onderwijs en Nt2-onderwijs. Allemaal hebben ze een eigen karakter en aanbod waardoor leerlingen, ouders/verzorgers én medewerkers altijd iets te kiezen hebben. Bij SOML wordt de diversiteit van studenten erkend doordat ze hun eigen educatieve pad mogen kiezen. Het personeel van SOML ondersteunt en motiveert studenten in hun persoonlijke leertrajecten, bereidt hen voor op de toekomst en daagt traditionele onderwijsnormen uit. Elke school van SOML heeft zijn eigen identiteit en aanpak, waardoor studenten en ouders verschillende onderwijsmogelijkheden hebben. SOML streeft ernaar om verder te gaan dan het conventionele, door innovatieve onderwijsprogramma’s aan te bieden zoals Agora, Technasium en tweetalig onderwijs. Ondanks de successen blijft SOML zich inzetten voor continue verbetering en het bieden van uitzonderlijk onderwijs aan studenten.

ASPEA Asociación Portuguesa de Educación Ambiental

De Portugese Vereniging voor Milieueducatie (ASPEA) is een non-profit Niet-Gouvernementele Milieuorganisatie (NGMO), opgericht in juni 1990, met als voornaamste doel de ontwikkeling van Milieueducatie in zowel formeel als informeel onderwijs. Om dit doel te bereiken, implementeert de organisatie verschillende strategieën, zoals jaarlijkse conferenties voor educatoren, seminars en trainingen, het opzetten van schoolnetwerken op nationaal en internationaal niveau, ontwikkeling van educatieve hulpmiddelen, het organiseren van excursies en zomerprogramma’s voor jongeren, samenwerking met lokale autoriteiten, en het promoten van hun activiteiten via gespecialiseerde tijdschriften en deelname aan nationale en internationale congressen. Daarnaast publiceren ze een halfjaarlijkse nieuwsbrief om de gemeenschap op de hoogte te houden van hun initiatieven op het gebied van milieueducatie. Deze acties tonen hun toewijding aan het bevorderen van milieubewustzijn en educatie onder kinderen en jongeren.

 

Instituto de Educación Secundaria BOTÀNIC CAVANILLES

BOTÀNIC CAVANILLES is een instituut voor voortgezet onderwijs opgericht in 1952. Gelegen in La Vall d’Uixó, opereert het binnen een economisch landschap dat voornamelijk wordt beïnvloed door de tegelindustrie, die momenteel aanzienlijke uitdagingen ondervindt als gevolg van de voortdurende crisis. De instelling heeft momenteel een staf van 100 docenten en 5 administratieve en dienstverlenende medewerkers. In totaal zijn 819 studenten ingeschreven aan de instelling, waaronder 414 studenten die programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding volgen op het initiële, intermediate en geavanceerde niveau.
Het onderwijsaanbod bij IES Botànic Cavanilles omvat een breed scala aan opties, zoals verplicht voortgezet onderwijs en diverse baccalaureaatprogramma’s in menswetenschappen, sociale wetenschappen en wetenschappelijk-technologische vakgebieden. Daarnaast biedt de instelling basisberoepsopleidingsprogramma’s in administratieve diensten en elektriciteit en elektronica, intermediate beroepsopleiding in administratief management, intermediate beroepsopleiding in telecommunicatie, installaties, elektromechanica van motorvoertuigen en carrosserie, evenals upper beroepsopleiding in administratie en financiën, upper beroepsopleiding in automatisering en industriële robotica en autotechniek.

LANDEN

Spanje

Portugal

Nederland