Milieuperspectieven

Vragenlijst voor studenten en docenten

De enquête is ontworpen om inzichten en perspectieven te verzamelen van zowel docenten als studenten met betrekking tot milieukwesties en klimaatverandering. De vragenlijst was gestructureerd in een algemeen format dat zowel voor docenten als studenten van toepassing was, met aanvullende specifieke vragen die speciaal waren afgestemd op docenten. Het doel van de enquête was om het bewustzijnsniveau, kennis en percepties ten opzichte van milieu-duurzaamheid te beoordelen, evenals gebieden te identificeren waar educatieve interventies en initiatieven kunnen worden geïmplementeerd om positieve gedragsveranderingen te bevorderen.

Educatieve empowerment

Richtlijnen voor Veranderingen in Milieugedrag

Deze uitgebreide richtlijnen zijn het resultaat van inzichten verzameld tijdens de participatieve evenementen die zijn uitgevoerd tijdens de projectimplementatie. Deze richtlijnen zijn nauwgezet samengesteld om docenten te voorzien van de kennis om belangrijke onderwerpen aan te pakken en innovatieve ideeën te bieden om studenten effectief te begeleiden en instrueren. Met deze richtlijnen zijn docenten uitgerust om transformerende veranderingen in milieugedrag bij studenten te inspireren.

Download deze versie als u op zoek bent naar een praktisch hulpmiddel

Succesvolle methodieken

Handleiding: Hulpmiddelen voor Monitoring en Evaluatie van Projecten

Deze handleiding dient als een waardevolle bron voor docenten. Het biedt een diepgaande methodologie en een scala aan tools die naadloos kunnen worden geïntegreerd in schoolprojecten. De handleiding belicht cruciale elementen en acties die nodig zijn voor de succesvolle planning en uitvoering van projecten binnen de schoolomgeving.

Onderwijs.

Duurzaamheid.

Innovatie.