«EnVIRonmental evALuation project method for secondary schools»

Nummer 2022-1-ES01-KA220-SCH-000088907

Aangepakte prioriteiten

Horizontal

Milieu en strijd tegen klimaatverandering.

Dit project zal een proefproject lanceren op scholen over milieueducatie, als een transversaal onderwerp dat zal worden geïntegreerd in de schoolcurricula. Je test innovatieve praktijken die permanente gedragsveranderingen voor studenten en personeel mogelijk maken, terwijl je leesmateriaal creëert over hoe je onze gedragsaspecten kunt transformeren om individueel de klimaatverandering te bestrijden.

Scholen

Ondersteunen van leraren, schooldirecteuren en andere onderwijsprofessionals.

Het project zal de professionele ontwikkeling van leraren verbeteren, door hen instrumenten te geven over hoe ze educatieve projecten in hun centra met betrekking tot het milieu kunnen implementeren. Verder is het belangrijk dat zij de gekozen methodiek begrijpen en deze onder begeleiding van deskundigen in de praktijk leren brengen. Dit zal ook nuttig zijn om meer te leren over andere beoordelingsmethoden die mogelijk niet overeenkomen met de traditionele tests/vragenlijsten die op scholen worden gebruikt.

Horizontal

Gemeenschappelijke waarden, burgerbetrokkenheid en participatie.

Een van de eerste praktijken van dit project zal de participatieve workshop zijn, ontworpen voor scholen, waarbij studenten en docenten betrokken zullen worden om te analyseren en te ontdekken welke trends op het gebied van duurzaam gedrag zij volgen of kennen. Tijdens dit proces zal de school een open ruimte zijn om te debatteren en ideeën te genereren die van invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van activiteiten, inclusief verschillende contexten en mensen.

Bewustzijn.

Samenwerking.

Wijziging.

XXI EEUW

Milieu-uitdagingen

aandelen

Studentenopleiding

PARTNERS

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.